ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ
โรงเรียนต้นแบบในฝันปี ๒๕๕๐.... โรงเรียนดีใกล้บ้าน .... อักษรย่อ ต.อ.พ.ด.

เวลา

ฟังท่าน ว.วชิรเมธี

ศึกษาดูงานโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ครูอารีย์ บุญจันทร์

รูปภาพของฉัน
ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จังหวัดราชบุรี

ครูอารีย์ บุญจันทร์

ครูอารีย์  บุญจันทร์
ธรรมะน่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

บทเรียนวิชาเงินทองของมีค่า ช่วงชั้นที่ ๓

http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/e-Learning-course/index-e-learning.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น